..........................‌.....................

انجمن فیزیک خلیج فارس

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس

                                                                                               

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس
14 December 20 ، 17:27

 

برنامه های پیش رو:

تور آشنایی با دانشگاه و بازدید از آزمایشگاه ها

/شنبه یکشنبه و دوشنبه  هفته اول خرداد 1401

رصد آسمان شب

/ دوشنبه 26  اردیبهشت ماه 1401

پخش فیلم سقوط ماه

/شنبه 26 اردیبهشت ماه 1401

مراسم دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی

/ 12 خرداد ماه 1401

 

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس
10 March 22 ، 08:54 ۰ نظر

 

 

جزوه ها         جزوه ها         کتاب ها و منابع         اسناد و آیین نامه ها         نشریات

 

 

برای اطلاع از آخرین برنامه ها ما را در اینستاگرام دنبال کنید. 

physics.pgu